Ondertussen in Den Haag...

De SGP valt TINA aan

Archief

There Is No Alternative (ofwel TINA) voor de voortschrijdende integratie binnen de Europese Unie, is niet de manier waarop Roelof Bisschop van de SGP nog langer naar de Europese Unie wenst te kijken. Met de initiatiefnota “De lidstaten weer aan het roer”, die in de Tweede Kamer werd behandeld op 21 juni jl. probeert de SGP de koers van het kabinet te wijzigen, door 20 voorstellen te doen variërend van het indammen van de rol van de Commissie, tot het formuleren van ordentelijke exit-strategieën voor landen die uit de Unie en/of de Euro willen stappen, ideeën over transnationale kieslijsten tegen te gaan en het schrappen van referenties aan ‘verdergaande integratie’ uit Europese verdragsteksten.

Voorafgaand aan het debat gaf Minister Blok van Buitenlandse Zaken al een reactie op de initiatiefnota: Het kabinet onderschrijft het belang van de door de SGP gevraagde focus op hoofdtaken, maar is van mening dat het niet nodig is om hiervoor een alternatief scenario voor de toekomst van de Unie uit te werken, omdat het wetgevingsproces zelf voldoende mogelijkheden biedt om voorstellen en initiatieven aan de genoemde kernprincipes te toetsen.

Hieronder volgt nog een verslag van het debat, dat live op Twitter te volgen was via @BRUZnl