Blok geeft weinig transparantie

[Voorbeeld artikel] Nu Europese ministers met elkaar video-conferencen in plaats van fysieke ontmoetingen in Brussel, zag de Nederlandse Tweede Kamer een uitgelezen kans om meer transparantie te vragen over wat daar besproken wordt. In de commissievergadering Europese Zaken van 4 mei jl. werd door Renske Leijten van de SP gevraagd aan Minister Blok van Buitenlandse Zaken of deze video-conferenties kunnen worden gelivestreamed. Tijdens de vergadering antwoordde de Minister alsvolgt:

”Dan vroeg mevrouw Leijten of de Europese top ook openbaar kan worden
door hem te streamen. Ja, in theorie kun je de ministerraad streamen,
fractievergaderingen van het CDA en ook die van de SP. Omdat wij ons
allemaal realiseren dat openbaarheid van groot belang is, maar dat
overleggen soms ook in beslotenheid plaats moeten vinden om tot
gedragen uitkomsten te leiden, is ervoor gekozen om de Europese toppen
niet te streamen. Ik noem een aantal binnenlandse voorbeelden en
herhaal dat dat niet erg verschilt van de manier waarop we ook in
Nederland daarmee omgaan.”

In een brief aan de Tweede Kamer kwam Minister Blok deze week nog terug op de gevraagde transparantie. Met de belofte om eerder agenda’s te sturen, niet meer maandelijks, maar wekelijks besluiten van de Europese Raad van Ministers met de Kamer te delen en de informatie over schriftelijke procedures op een gestructureerde wijze in de geannoteerde agenda‚Äôs en verslagen te verwerken. Maar livestreamen van de video-vergaderingen met de ministers uit Europa, zit er niet in.